เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านวังฟ่อนโดยมีนายยก พุ่มพวงเป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันมีอายุ 63 ปี (พ.ศ.2554) อาชีพหลักคือทำนา โดยทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเป็นอาชีพเสริม

โดยมีตัวผลิตภัณฑ์ดังนี้ เตียง ,โต๊ะ ,
เก้าอี้ , ชั้นวางของ , เก้าอี้ฮ่องเต้  ท่านสามารถสั่งทำได้ บ้านวังฟ่อน เลขที่ 154 หมู่ 11 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 โทร 08-7970-5537 โดยสั่งจากผู้ผลิตโดยตรงราคาจึงถูกมาก
ยกตัวอย่างราคาสินค้า เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
- เตียงขนาดยาว 2 เมตร กว้าง 1.10 เมตร ราคา 3,000 บาท
- เตียงขนาด 5 ฟุต ยาว 2 เมตร ราคา 5,500 บาท
- เตียงขนาด 6 ฟุต ยาว 2 เมตร ราคา 6,500 บาท
- เตียงขนาด 6 ฟุต ยาว 5 ฟุต  ราคา 5,500 บาท
- เก้าอี้ตัวละ 650 บาท
- ชั้นวางของ 450 บาท
และผลิตภัณฑ์อื่นที่ท่านสามารถสั่งทำได้อีกมากมาย สามารถติดต่ออุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเรา

 

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พฤหัสบดี•ที่ 28 •กรกฏาคม• 2011 เวลา 23:46 น.• )