วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ผอ.สุรศักดิ์ เพิ่มผล ผู้อำนวยการสถาบันทางไกลและคณะ ผอ.สนิท กาญจนประดิษฐ์ ผอ.กศน.แพร่ และคณะบุคลากร กศน แพร่ ติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ณ กศน.อำเภอสูงเม่น, กศน.อำเภอเด่นชัย และ กศน.อำเภอหนองม่วงไข่ จารุบัณณ์ คันธวัง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พุธ•ที่ 12 •กุมภาพันธ์• 2014 เวลา 17:35 น.• )