วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ หนังสือพิมพ์ข่าวสดได้รายงานข่าวทั่วถิ่นไทยก้าวไกลกับการศึกษา มณี ม่วงทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.แพร่ เขต ๑  "เพลงซอ" เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยล้านนาโบราณ มีความโดดเด่น คือเป็นการร้องด้นกลอนสดๆ โดยไม่มีการ เตรียมหรือแต่งเนื้อร้องไว้ล่วงหน้า นับเป็นศิลปะที่ให้ความบันเทิง ให้ชีวิตชีวา สร้างความครึกครื้นให้กับผู้ฟัง นายจตุพงศ์ อินทรรุจิกุล (น้องเจา) นักเรียนชั้น ม.๖ ร.ร.ม่วงไข่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต ๓๗ มีความผูกพันกับเพลงซอมาตั้งแต่เด็ก เพราะคุณแม่และคุณยายมักจะเปิดวิทยุเพลงซอฟังเป็นประจำ ทำให้เขาได้ซึมซับเพลงซออย่างลึกซึ้ง

และด้วยแนวคิดที่จะเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้เพลงซอเป็นสื่อ ทำให้เขาคิดค้นหาการสัมผัสอักษรอย่างสม่ำเสมอ จนกลายเป็นผู้ที่แต่งคำประพันธ์ และอ่านทำนองเสนาะจนได้รับรางวัลมากมาย จากนั้นได้เข้าช่วยงานในหมู่บ้านเป็นประจำ พร้อมกับเพื่อน ๒ คน คือ นายประภาส กันยะมี ทำหน้าที่สีสะล้อ และนายกิตติชัย เอกตะ เป็นผู้ดีดซึง จนกลายเป็นขวัญใจของหมู่บ้าน

"นายจตุพงศ์เป็นเด็กเก่ง ผลการเรียนในอันดับที่ ๑ เป็นเด็กดี ช่วยเหลืองานของโรงเรียน หมู่บ้านและอำเภออยู่เสมอ ได้รับผลงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเข้ารอบคัดเลือก ๕ ทีมสุดท้ายของภาคเหนือจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ปี ๒๕๕๕ การแข่งขันรายการ "คนไทยขั้นเทพ" ณ ศูนย์การค้าเดอะพาลาเวิลด์ช็อปปิ้ง กรุงเทพฯ รองชนะเลิศ ซอสตริงพื้นบ้าน งานกินสลากหลวงเมืองแพร่ ชนะเลิศการประกวดเพลงซอของ สนง.คปภ. และล่าสุดนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับ สพม.เขต ๓๗" นายดนัยรัตน์ กาศเกษม รอง ผอ.ร.ร.ม่วงไข่พิทยาคม กล่าวด้วยความชื่นชม

ผลงานที่ได้มานอกจากสร้างความภูมิใจมาสู่จตุพงศ์แล้ว เขายังสามารถหารายได้ระหว่างเรียนเมื่อมีโอกาส คือการไปขับซอในงานบุญต่างๆ โดยนำค่าตอบแทนไปให้แม่เก็บไว้ เพื่อเป็นทุนการศึกษาในอนาคตต่อไป

ที่มา :

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObFpIVXdOVEV4TVRJMU5nPT0%3D&sectionid=TURNeE5RPT0%3D&day=TWpBeE15MHhNaTB4TVE9PQ%3D%3D

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พฤหัสบดี•ที่ 12 •ธันวาคม• 2013 เวลา 22:04 น.• )