เมื่อวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ประชาชนหมู่บ้านวังฟ่อนหมู่ที่ ๗ พัฒนาพื้นที่ป่าปลูกใหม่ ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยได้มีการกำจัดวัชพืชและปลูกต้นไม้แทนต้นที่ล้มตาย

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พุธ•ที่ 04 •กันยายน• 2013 เวลา 21:39 น.• )