พบกับบทความโรคหัวใจจากเครือข่ายโรคหัวใจจังหวัดแพร่นำทีมโดยนายแพทย์มงคล มะระประเสริฐศักดิ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลแพร่ทุกวันจันทร์ทางเว็บไซต์แห่งนี้ เพื่อสุขภาพหัวใจชาวแพร่และผู้เข้าชมทุกคนครับ

.....สิ่งละอัน พันละน้อย ค่อยค่อยสร้าง ไร้สินจ้าง รางวัล ให้กังขา จุดประกาย ด้วยจิต ทิศอุรา เพื่อประชา ตั้งดวงจิต อุทิศตน

จุดเริ่มต้น ด้วยคนไข้ ไร้ที่พึ่ง มาคิดถึง ทำอย่างไร ให้เกิดผล ได้ก่อตั้ง กลุ่มงาน ในบัดดล มารวมพล คนรักษ์ใจ เทอดไท้องค์

แพทย์ มงคล มะระประเสริฐศักดิ์ รวมพลพรรค อายุรกรรม นำประสงค์ ปี ๔๖  เริ่มต้นงาน สานมั่นคง ด้วยบรรจง จึงบรรเจิด กำเนิดการ

ตั้งโครงการ ดูแล กับผู้ป่วย ทีมร่วมช่วย ด้วยจิต มิตรประสาน ให้ความรู้ คู่มือสื่อ วิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ เชิญมาคุย คุ้ยให้ฟัง

ตั้งชมรม รักษ์หัวใจ ในเมืองแพร่ เพื่อเผยแผ่ ดูแลตน ผลสมหวัง ทุกอำเภอ ร่วมชมรม อย่างจริงจัง คือพลัง ดุจดั่ง สายธารา

ร่วมจัดงาน ในวัน หัวใจโลก ถือเป็นโชค ชาวแพร่ เป็นนักหนา ทุกทุกปี มีประโยชน์ เหลือคณา สร้างคุณค่า ชาวประชา น่าภูมิใจ

สานสัมพันธ์ คุณภาพ การส่งต่อ ไม่รีรอ รับผู้ป่วย ช่วยแก้ไข ช่องทางด่วน พิเศษ ก่อนผู้ใด ความปลอดภัย ได้ประจักษ์ รักษ์อุรา

ในผู้ป่วย โรคหัวใจ ได้ผ่าตัด ร่วมกันจัด เครือข่ายฯ ได้ก้าวหน้า เพื่อนช่วยเพื่อน ตามหลักจิต วิทยา สานสืบมา ดุจน้องพี่ ที่ช่วยกัน

จะสานต่อ ปณิธาน อันแน่วแน่ ชนชาวแพร่ มีชีวิต ไม่พลิกผัน ในกลุ่มงาน โรคหัวใจ ให้ชีวัน จะสร้างฝัน สรรค์สร้าง อย่างอดทน

พัฒนา สานงาน การต่อเนื่อง ให้ฟูเฟื่อง เลื่องลือ ทุกแห่งหน เพื่อคุณภาพ ชีวิต ของผองชน เราทุกคน มาร่วมกัน สืบสานเอย.....

รัญญา กันทะรส ผู้ประพันธ์

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•ศุกร์•ที่ 29 •มิถุนายน• 2012 เวลา 23:06 น.• )