วัดบุญเจริญ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓ โดยมี หลวงปู่กันฑะวิชัย นำชาวบ้านบุกเบิกสร้างขึ้น เมื่อสร้างขึ้น เมื่อสร้างวัดใหม่ ๆ ได้ตั้งชื่อวัดว่า “วัดปากหล่าย” ตามชื่อเดิมของหมู่บ้าน ล่วงเลยมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ “วัดบุญเจริญ” จนวัดมีความมั่นคงมาถึงปัจจุบัน วัดบุญเจริญตั้งแต่เลขที่ ๑๑๗ บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่หลาย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร และประกอบพิธีผูกพัทธสีมาในปีเดียวกัน ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด และมีที่ธรณีสงฆ์อีก ๑ แปลง เป็นโฉนดเช่นเดียวกัน

 

ลำดับเจ้าอาวาส

๑. หลวงปู่กัณฑะวิชัย

๒. พระอธิการวงศ์ ฐานวโร พ.ศ. ๒๔๙๓

๓. พระอธิการเถลิง กิตฺติวณฺโณ พ.ศ. ๒๕๑๔

๔. พระอธิการสมบูรณ์ สนฺตจิตโต พ.ศ. ๒๕๓๕ – ปัจจุบัน

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•เสาร์•ที่ 12 •มกราคม• 2013 เวลา 23:24 น.• )