วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง เป็นประธานการประชุมติดตามประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๖ และประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอสอง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสอง ในวันเดียวกันนายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจผลงานหมู่บ้านที่มีผลงานปฎิบัติงาน ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ( กม.) ดีเด่น ( A ) ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ บ้านคุ้ม หมู่ ๒ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

 

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง ร่วมตักบาตรเที่ยงคืน ร่วมกับประชาชน ณ วัดธาตุพระลอ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอเคลื่อนที่...อำเภอยิ้ม ณ วัดเตาปูน หมู๋ที่ ๑๐ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณอุทยานวรรณคดีลิลิตพระลอ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง ประธานพิธีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง เป็นประธานเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสองประธานเปิดโครงการแปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูข้าวและร่วมปลูกข้าวกับราษฎรบ้านป่าแดงใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง ร่วมต้อนรับ นายชัยสิทธิ์ รัตนชัยสิทธิ์ ปลัดจังหวัดแพร่ ประธานพิธีปิดการอบรม อาสายุวกาชาด ณ วัดพระธาตุหนองจันทร์ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และได้มอบเงินให้กับหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยหลวงเพื่อเป็นค่าอาหารสัตว์ ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยหลวง ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พุธ•ที่ 28 •สิงหาคม• 2013 เวลา 16:54 น.• )