วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง เป็นประธานเปิด ชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง ณ กองบังคับการควบคุมการปฏิบัติ บ้านวังดิน หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ถือเป็นการดำเนินการเชิงรุก โดยการสร้างแนวร่วมในการดำเนินการสร้างความปลอดภัยและการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องของอำเภอสอง จังหวัดแพร่