สร้างตามแบบฉบับ ของพระสังฆราชมหินทะเถระ วัดป่าหนองท่า เมืองสะปุงลำพูน อันได้สืบทอดมาจากพระสังฆราชเจ้าในพุกามประเทศ ในสมัยพระเมืองแก้วเจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ ๑๔ แห่งราชวงค์ละวะจังกะราช (ราชวงค์มังราย) ในพ.ศ. ๒๐๔๖ เมื่อ ๕๐๗ ปีที่ผ่านมา และได้นำมาประยุกต์กับตำราทางภาคกลางเล็กน้อยให้เข้า กับยุคสมัย เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นการสร้างต้องให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ ชั่วโมงคือทำให้แล้วเสร็จภายในวันเดียว ซึ่งการสร้างภายในวันเดียวนี้เองเป็นที่เรียกกันว่าเสร็จเร็วทันใจและได้นำมาตั้งเป็นชื่อของพระพุทธรูปปูนปั้นนี้ว่าพระเจ้าตันใจ๋ (ทันใจ)เชื่อว่าเมื่อมาอธิฐานอะไรจะสำเร็จรวดเร็วทันใจดั่งการสร้างพระพุทธรูปนั้นเอง
การสร้างที่วัดนาหลวงมีการปั้นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้ว และ ปู่ฤษีนารอด ซึ่งสร้างแล้วเสร็จภายในวันเดียวเช่นกัน และพุทธาภิเษก เมื่อ วันเสาร์ที่ ๓๐ตุลาคม ๒๕๕๓   –  ๓๑ตุลาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา
โดยมีเจ้าภาพสร้างพระเจ้าทันใจ ปู่ฤษีนารอด  และ พุทธาภิเษก หลายๆท่าน คือ
คุณไชยาทรัพย์  คุณอภิญญา วรรณวนิชพร้อมครอบครัว  คุณสมบูรณ์  คุณจินดา  คุณภคนันท์  คุณมังกร ขันทะบุตร
คุณรัชดาริน คำบุญเรือง พร้อมครอบครัว