ประวัติวัดมัทธะ หรือวัดแม่ทะ แรกก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน (ยังคงเป็นที่มาของวัดปัจจุบันนี้) เมื่อปี พ.ศ๒๔๕๘ โดยมีหลวงพ่อบุญมา (จะเป็นคนเดียวกับตุ๊ลุงตุ้ย ที่มาจากวัดเหนือบ้านต้นหนุนหรือไม่) พ่อวงค์ วังกาษร และพ่ออาจารย์วัง เครือเหิน (อาจารย์วัด) เป็นผู้นำในการก่อสร้าง ต่อมาหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น ประมาณ 60-70 หลังคา ในปี พ.ศ.๒๔๗๙ ก็ย้ายวัดมาจากทางทิศเหนือหมู่บ้านมาสร้างใหม่ ณ ที่ปัจจุบันนี้ พร้อมกับได้ย้ายโรงเรียนวัดมัทะมาพร้อมในปีเดียวกัน ผู้นำหมู่บ้านที่เป็นแรงสำคัญในการสร้างวัดและโรงเรียนสมัยนั้นก็มี อาทิ พ่อกำนันดำ เกาษร อดีตกำนันตำบลต้นหนุน และต่อมก็มี พ่อผู้ใหญ่ดำ สืบแสน และต่อมาก็มีพ่อผู้ใหญ่เล็ก โลกคำลือ เป็นต้น และอีกหลายๆ ท่านผู้แก่หลายท่านก็ได้เสียสละชีวิไปแล้วต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๓ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมราชานุวัตร อดีตเจ้าคณะภาค ๕ เจ้าอวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ท่านได้มาเยี่ยมวัดแม่ทะ

ท่านทราบว่าชาวบ้านต้นเหล้าเถื่อนกันมาก ท่านจึงได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า ‘‘วัดมัทธะ’’ (มัทธะ มีความหมายว่า เมา หรือ ลุ่มหลง)วัดมัทธะ มีกุฏิสงฆ์ ๒ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง และพระอุโบสถ ๑ หลัง ใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมศาสนกิจปัจจุบันมีพระสงฆ์ ๒ รูป สามเณร ๓ รูป พระครูอุทัย อุทโย เป็นเจ้าอาวาสวัดมัทธะ ตั้งอยู่บ้านแม่ทะ หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สังกัดมหานิกาย บริเวณวัดมีเนื้อมีเนื้อที่ทั้งหมด ๖ ไร่

ทิศเหนือติดกับโรงเรียนวัดแม่ทะ ทิศใต้ติดต่อกับคลองชลประทาน ทิศตะวันออกติดกับหมู่บ้านแม่ทะ ทิศตะวันตกติดกับถนนหลวงสาย ๑๐๑

ข้อมูลเหล่านี้ได้รับความกรุณาเล่าขานมาจาก

๑. พระครูอุทัย อุทโย เป็นเจ้าอาวาส

๒. พ่อผู้ใหญ่เล็ก โลกคำลือ

๓. พ่อแก้ว รอดทุกข์

ประวัติพระครูอุทัย  อุทโย(ไผ่เขียว)

สถานะเดิมชื่อ อุทัย นามสกุล ไผ่เขียว เกิด วันศุกร์ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ปี ชวด

บ้าน หนองเจริญ ตำบล แม่ยางตาล อำเภอ สอง จังหวัด แพร่

อุปสมบท วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ณ. ที่ วัดพระธาตุช่อแฮ ตำบล ป่าแดง อำเภอ เมือง จังหวัด แพร่

พระอุปัชฌาย์ พระมหาโพธิวงศาจารย์

อุปสมบท วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ณ ที่ วัดพระธาตุช่อแฮ ตำบล ป่าแดง อำเภอ เมือง จังหวัด แพร่

พระอุปัชฌาย์ พระมหาโพธิวงศาจารย์

พระกรรมวาจาจารย์ พระครูถาวรปญญาคุณ

พระอนุสาวนาจารย์ พระครูพิบูลธรรมาภาน

ย้ายมาอยู่สังกัดวัด มัทธะ ตำบล หัวเมือง อำเภอ สอง จังหวัด แพร่ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

ตำแหน่ง เจ้าอาวาส วัด มัทธะ พ.ศ. ๒๕๔๖

ตำแหน่ง พระวินยาธิการ(ตำตวจพระ) พ.ศ. ๒๕๔๘

ตำแหน่ง พระสอนศลีธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑

พระคู่สวดกรรมวาจาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ความรู้ทางโลก ป.บ.ส มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตแพร่

ทางธรรม น.ธ เอก

พระครูประทวนสมณศักดิ์ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐