ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ๘๘ หมู่ ๓ ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ๕๔๑๓๐ ประวัติความเป็นมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๖ อ.สูงเม่นเดิมเรียกว่า อ.แม่พวก ตั้งอยู่บ้านสูงเม่น ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐  ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อจาก อ.แม่พวก เป็น อ.สูงเม่น คำว่า "สูงเม่น" ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดจัดทำประวัติไว้เป็นหลักฐาน เพียงแต่ได้รับทราบจากคำบอกเล่าจากบุคคลที่รู้บอกว่า สถานที่ตั้งวัดสูงเม่นเดิมเป็นป่าพงไพรหนาแน่น เป็นที่ชุมนุมของสัตว์ชนิดหนึ่ง คือ เม่น ได้มาชุมนุมอาศัยอยู่ ต่อมาบ้านเมืองได้เจริญขึ้นป่าแห่งนี้ได้ถูกแผ่วถาง ราษฏรได้ใช้เป็นสถานที่อยู่อาศัยรวมกันเป็นหมู่บ้าน พร้อมกับได้สร้างวัดขึ้น ชื่อวัดสูงเม่น ด้วยเหตุดังกล่าว ซึ่งในปีเดียวกันกับ พ.ศ. ๒๔๖๐  ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อ จาก "อ.แม่พวก" เป็น อ.สูงเม่น

คำขวัญอำเภอสูงเม่น “เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก เอกลักษณ์สูงเม่น งามเด่นอ่างแม่มาน คัมภีร์ใบลานสองร้อยปี ประเพณีไหว้สาพระธาตุเนิ้ง”

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อาทิตย์•ที่ 26 •กุมภาพันธ์• 2012 เวลา 00:46 น.• )