วันจันทร์ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง ให้การต้อนรับนายเกษม วัฒนธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่คนใหม่ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานการก่อสร้างทำนบกระสอบทรายชั่วคราว เพื่อกั้นน้ำยมตามโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งชาวบ้านเก็บกักน้ำเพื่อใช้อุปโภค – บริโภค ณ.จุดสูบน้ำพลังไฟฟ้า หมู่ ๗ ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ( ดอยผี ) ดอยผีเป็นจุดสูบน้ำเข้าเหมืองชลประทาน เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรชุมชนที่ได้รับผลประโยชน์เช่น บ้านหนุน ห้วยหม้าย อำเภอสอง ทุ่งแค้ว น้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ วังหงษ์ อำเภอเมือง เป็นต้น รวมถึงชุมชนที่อยู่ใต้แหล่งน้ำทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 10 มกราคม 2012 เวลา 15:44 น. )