วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอสอง เพื่อดำเนินงานโครงการ ๘๔ พรรษาเทิดไท้องค์ราชัน เอาชนะยาเสพติด และระดมพลังชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ.ห้องประชุมอำเภอสอง