วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ หมู่บ้านวังฟ่อนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จัดโครงการปลูกป่า บวชป่า และพัฒนาป่าชุมชน ดงอาฮัก หมู่ที่ ๑๒ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ โดยเฉลิมวุฒิ รักขติวงศ์ นายอำเภอสองเป็นประธานในโครงการ หน่วยงานที่เข้าร่วมได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง นำโดยนายกสาคร จิตชู พร้อมเจ้าหน้าที่ ,โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังฟ่อน ,โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา ,กศน อำเภอสอง ,นายแพทย์นิยม วิวรรธนดิฐกุล สส.จังหวัดแพร่ และทางหมู่บ้านได้รับได้รับเกียรติจากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร. ๙ (แม่แฮด) ได้นำต้นไม้เข้ามาปลูกในครั้งนี้ พร้อมการลงนามถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ ,การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ทางหมู่บ้านวังฟ่อน นำโดยนายสมพล พุ่มพวง ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พฤหัสบดี•ที่ 11 •สิงหาคม• 2011 เวลา 23:30 น.• )