๑. กำเนิดเว็บไซต์  ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ นาม www.wungfon.com ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๔ นาม www.lannaphrae.com อายุการใช้งานตั้งแต่ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๗

๒. ความเป็นมา/แนวคิด  สร้างเวทีให้กับคนดี ที่ต้องการเผยแพร่ความเป็นเมืองแพร่ความเป็นล้านนาไทย รวบรวมข้อมูลที่คนแพร่ควรรู้ ขณะเดียวกันให้คนแพร่เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ให้ร่วมกันเสนอความเป็นเมืองแพร่ ความเป็นล้านนาไทยไปด้วยกัน ศึกษาพัฒนาสร้างแหล่งเรียนรู้ข่าวสารที่เป็นของเราเอง รวมถึงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์เสรี Ubuntu Linux ด้วย สื่อนี้อิสระ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  จึงไม่ได้รับแรงกดดันจากองค์กรภายนอก ดังนั้นผู้ชมจึงมั่นใจได้ว่าเราทำเพื่อคนแพร่จริง ๆ

๓. รายละเอียดหรือลักษณะ(สื่อ/รายการ/เรื่อง) ...รวบรวมประวัติศาสตร์จังหวัดแพร่ ล้านนาไทย นำเสนอหลักคำสอนของศาสนาในจังหวัดได้ได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าถึงหลักคำสอนได้ง่ายและปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง นำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ไม่สร้างความคัดแย้ง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ไม่ลงข่าวอาญาชกรรม บริการข่าวสารฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ปราศจากโฆษณารบกวนผู้อ่าน

๔. ที่อยู่หรือที่ตั้ง ที่สามารถติดต่อได้ บ้านวังฟ่อน เลขที่ ๑๒ หมู่ ๑๑ ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ ๕๔๑๒๐

๕. เจ้าของหรือผู้รับผิดชอบ ชื่อ-นามสกุล ว่าที่ร้อยตรี จักกฤษ จิตพยัค โทรศัพท์ ๐๘ - ๖๗๒๘ – ๗๕๔๘ E-mail : •อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน•

๖. การบริหารจัดการหรือดำเนินงานที่ผ่านมา มีผังรายการดังต่อไปนี้ วันเสาร์เผยแพร่วัดต่าง ๆ ในจังหวัดแพร่ วันอาทิตย์บทความบุคคลสำคัญของล้านาไทย(ใกล้จบรายการแล้ว)  วันจันทร์ บทความโรคหัวใจโรงพยาบาลแพร่โยคุณหมอมงคล มะระประเสริฐศักดิ์ วันอังคาร ประวัติศาสตร์เมืองลองโดยอาจารย์ภูเดช แสนสา สาขาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บริการข่าวอำเภอสอง(นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง) อำเภอหนองม่วงไข่ (โดย กศน.อำเภอหนองม่วงไข่) สภ.สอง และเยาวชน ได้อนุเคราะห์ข่าวสารช่วยประชาสัมพันธ์ให้เว็บมีความเคลื่อนไหวด้านข่าวสารที่หลากหลาย

๗. การส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณและด้านต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ผ่านมา เนื่องจากเราเป็นสื่อที่ไม่มีโฆษณาจึงไม่มีรายได้ และงบประมาณที่ผ่านมาคงรับบริจาคจากบุคคลทั่วไป และหมู่บ้านวังฟ่อนที่เห็นความสำคัญเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่ และชื่อโดเมนเนมปีละ ๓,๕๐๐ บาท

๘. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการพัฒนาที่ผ่านมา ยังไม่เกิดอุปสรรคหรือข้อจำกัดใด ๆ เพราะสื่อมีความเป็นอิสระ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

๙. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางที่จะพัฒนา  นำความเป็นเมืองแพร่เข้าสู่ประชมคมอาเซียนในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความเป็นคนแพร่ที่มีรากฐานมาแต่อดีต นำเสนอให้ผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศได้เข้ามาเยือน เชิญชวนผู้ที่รักบ้านเกิดร่วมทำสื่อเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนของเรากับบทความข่าวที่อัพเดททุกวันวัตถุประสงค์หนึ่งเดียวคือความเป็นแพร่ไทยล้านนา

ที่นี่เมืองแพร่ ที่นี่ล้านนาไทย

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อังคาร•ที่ 04 •กุมภาพันธ์• 2014 เวลา 10:42 น.• )