โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 กำหนดโครงสร้างการทำงานทำงานในโรงเรียน ประกอบด้วย  4  กลุ่ม

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2012 เวลา 21:57 น. )