โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 กำหนดโครงสร้างการทำงานทำงานในโรงเรียน ประกอบด้วย  4  กลุ่ม

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•ศุกร์•ที่ 29 •มิถุนายน• 2012 เวลา 21:57 น.• )