ตั้งแต่เรียนหนังสือมาคุณครูที่เรารู้จักกันดีก็คือ คุณครูธรรมรงค์   โลกคำลือ เพราะท่านบรรจุที่โรงเรียนบ้านวังฟ่อนเป็นเวลา 33 ปี สอนพี่น้องเราเกือบครึ่งหมู่บ้าน ก็เลยขอกล่าวถึงประวัติและความรู้สึกของคุณครูที่ได้มาเป็นคุณครูของพวกเรายาวนานครับ คุณครูธรรมรงค์   โลกคำลือ เกิดวันที่ 1 มีนาคม  2497

ที่อยู่ 143 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองม่วงไข่  อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่  54170 จบการศึกษา  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับราชการครูโรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) อำเภอสอง  จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 16  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2520  สิ่งเล็กๆน้อยๆจากคุณครูธรรมรงค์ ตั้งแต่คุณครูได้มาสอนที่โรงเรียนบ้านวังฟ่อนจนถึงปัจจุบัน คุณครูได้ทุ่มเทสั่งสอนและอบรมลูกศิษย์ของคุณครูมากกว่า30 รุ่น คุณครูมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ลูกศิษย์ทุกคนเป็นคนดีนำความรู้ที่ได้เรียนมาประกอบอาชีพที่สุจริต

 

email ของคุณครูธรรมรงค์ •อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน• เบอร์โทร. 08-6185-6981

ประวัติครอบครัว

สมรสกับคุณครูจุฑารัตน์   โลกคำลือ รับราชการครูโรงเรียนบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) อำเภอสอง  จังหวัดแพร่ มีบุตร 2 คนคือ

1. นายสุเมธ    โลกคำลือ  รับราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร เทศบาลตำบล    แม่คำมี อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่

2. นายธนพงศ์     โลกคำลือ กำลังศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล   กรุงเทพฯ

ประวัติการทำงาน

รับราชการครูโรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) อำเภอสอง  จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 16  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2520 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  33  ปี

 

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•เสาร์•ที่ 08 •มกราคม• 2011 เวลา 15:59 น.• )