ไปเที่ยวปีใหม่อาข่ากันเถอะ บ้านแม่พร้าว เดิมเรียกชื่อว่า บ้านอีก้อสะเอียบ   เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า (อีก้อ) ที่อพยพมาจากหมู่บ้านหินแตกอ.แม่จัน  จ.เชียงราย  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕  เข้ามาอยู่ที่แห่งแรกที่ห้วยแม่ลำ เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ยม ประมาณ  ๑๐ ครอบครัว นำโดย นายซันโย  มะเยอะ          มารับจ้างทำงานสวนป่า เก็บเมล็ดสัก  ให้กับบริษัทชาติไพบูลย์  อยู่ที่แม่ลำได้ประมาณ  ๑ ปี จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น พื้นที่ทำมาหากิน ที่อยู่อาศัยคับแคบ ก็ย้ายมาอยู่ใกล้ลำห้วยแม่พร้าว ห่างจากเดิมประมาณ๕๐๐ เมตร จนถึงปัจจุบัน ในพื้นที่  ๔๘๐ ไร่ (พื้นที่อยู่อาศัย ๕๐ ไร่) เป็นหมู่บ้านสาขา ของบ้านดอนชัยสักทอง หมู่ ๙  ตำบลสะเอียบ  อำเภอสอง  จ.แพร่  มีนาย อะบือ  อะเคอะ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 

อาณาเขต

ทิศเหนือ  เขตติดต่อ บ้านบ่อต้นสัก อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

ทิศใต้  ,ทิศตะวันออก  เขตติดต่อ อุทยานแห่งชาติแม่ยม

ทิศตะวันตก เขตติดต่อ อุทยานแห่งชาติแม่ยม และอำเภองาว จ.ลำปาง

 

 

 

การคมนาคม อยู่ห่างจากจังหวัดแพร่ ๙๓ ก.ม. จากอำเภอสอง ถึงหมู่บ้าน ๔๙ ก.ม. ถนนสายแพร่-เชียงม่วน ทางเข้าหมู่บ้านเป็นถนนดิน ๑๒ ก.ม. ในช่วงฤดูฝนเดินทางด้วยความลำบากมาก  ต้องอาศัยเรือยนต์รับจ้างข้ามแม่น้ำยม

ประชากรมี ๖๐ หลังคาเรือน ประชากร  ๒๓๙ คน ( ชาย ๑๑๗ คน, หญิง ๑๒๒ คน )

สภาพหมู่บ้านและเศรษฐกิจ เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ยม  อาชีพ   เกษตรกรรม ทำไร่ ทำสวน รับจ้าง และ ค้าขาย  ผลผลิตการเกษตร ได้แก่ ข้าวโพด,ฝ้าย ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)  และใช้น้ำประปา จากบ่อบาดาล ทุกหลังคา  มีร้านขายของชำ  4  ร้าน

หน่วยงานราชการในพื้นที่

๑.โรงเรียนบ้านแม่พร้าว สังกัด สพท.เขต 1 แพร่

๒.ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง”บ้านแม่พร้าว

๓. หน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา

๔.สถานบริการสุขภาพชุมชน

ประเพณีของหมู่บ้าน

- ประเพณีปีใหม่ลูกข่าง  ช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม ของทุกปี  เป็นการรวมเอาประเพณีของชนเผ่าทั้งปีมาจัดแสดง ได้แก่ การลงลานตอกกระบอก(ลงลานสาวกอด) การตีลูกข่าง  การโล้ชิงช้า  การปั่นฝ้าย เป็นต้น และยังมีการแลกเปลี่ยนประเพณีวัฒนธรรมระหว่างชนเผ่า ได้แก่ เผ่าม้ง เผ่ากะเหรี่ยง ชนไทยใหญ่ ไทยลื้อ อีกด้วย

-ปีใหม่ชนไข่ หรือปีใหม่ไข่แดง  ช่วงเดือน เมษายน เป็นปีใหม่ของเด็กที่นำไข่ต้มมาชุบสีแดง  แล้วเอามาชนกันไข่ของใครแตกถือว่าแพ้

-ใหม่โล้ชิงช้า  ถือเป็นปีใหม่ของผู้หญิงช่วงเดือนกันยายนของทุกปี

....มีโอกาสขอเชิญทุกท่านขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศบนดอยแม่พร้าว ได้ตามปฎิทินปีใหม่นี้ได้นะครับ..ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ...

ครูวินัย จินะโสต ครูอาสาสมัคร ประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•ศุกร์•ที่ 29 •มิถุนายน• 2012 เวลา 21:40 น.• )