เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 08.00 น. โดยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศารทูล ประดิษฐ์ ผกก.สภ.หนองม่วงไข่ ให้ พ.ต.ท.พิรุณ วุมิศรี รอง ผกก.ป.ฯรรท.ผกก.สภ.หนองม่วงไข่ พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.หนองม่วงไข่ อ่านสาร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2558 โดยมีใจความสำคัญว่า " สันติภาพ เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งสันติสุขของประชาคมโลกและคนในสังคม รัฐบาลจึงมุ่งส่งเสริมให้คนในประเทศไทยมีความรัก ความสามัคคี และเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันขงประชาชนในชาติ ตลอดจนน้อมนำกระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักชัยในการพัฒนาและปฏิบัติในแนวทางสันติวิธีเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงการอำนวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึง สร้างโอกาส และความเสมอภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุขอันยั่งยืนถาวรขึ้นในสังคมไทยของเรา

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พุธ•ที่ 23 •กันยายน• 2015 เวลา 10:55 น.• )