ภาพกิจกรรมประเพณีขนทรายเข้าวัด การขนทรายเข้าวัดของชาววังฟ่อนแต่อดีตมาเพื่อต้องการทำบุญในการร่วมสร้างวัดวังฟ่อนให้เป็นวัดที่สวยงาม ปัจจุบันทางปกครองและบริหารได้ให้ความสำคัญในประเพณีขนทรายจึงมีการจัดงานวัฒนธรรมในช่วงเช้าและขนทรายเข้าวัดในช่วงบ่ายเป็นต้นไป

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อาทิตย์•ที่ 21 •มิถุนายน• 2015 เวลา 21:09 น.• )