ประมวลภาพผ้าป่ารุ่นประจำปี ๒๕๕๘ ผ้าป่ารุ่นจัดขึ้นเป็นประจำวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปีเพื่อให้ศิษย์เก่าได้รำลึกถึงสถาบันการศึกษาช่วยกันระดมทุนจัดทำห้องโสตทัศนูปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) การจัดงานในแต่ละครั้งได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าที่รักสถาบันด้วยดีตลอดมา

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2015 เวลา 14:10 น. )