วันอาทิตย์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ นายสาคร จิตชู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยรถโมบายบริการอิเล็กทรอนิกส์ และออกใบอนุญาตขับรถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่ในเขต ตำบลหัวเมือง และพื้นที่ใกล้เคียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง โดยนายกำพล รัตนแสงโชติ หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ สาขาอำเภอร้องกวาง ดำเนินโครงการทำใบอนุญาตขับรถเฉพาะรถจักรยานยนต์ จำนวนคนเข้าอบรมไม่เกิน ๑๐๐ ที่นั่ง