นายสนิท กาญจนประดิษฐ์ ผอ.กศน.แพร่ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ สัญจรครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหหนองม่วงไข่ แพร่

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 03 เมษายน 2014 เวลา 22:31 น. )