วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ว่าที่ร.ต.ปนาท ตนาวรรณ์ (ปลัด อบต.หัวเมือง) กำนันสมพล พุ่มพวง กำนันตำบลหัวเมือง และผู้นำชุมชนบ้านวังฟ่อน รับการช่วยเหลือจากนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้รถแมคโครขุดคลองนำชั่วคราวจากแม่น้ำยมเพื่อให้น้ำสูบเข้าประปาหมู่บ้านวังฟ่อน หมู่ที่ ๗ ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พฤหัสบดี•ที่ 27 •มีนาคม• 2014 เวลา 19:20 น.• )