วันอังคารที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ พันตำรวจโท พลภูมิ แสดงสกุลสุนทร รอง ผกก.(ป.) สภ.สอง นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สอง จ.แพร่ สุ่มตรวจสารเสพติดในปัสาวะ ประเภทแอมเฟตามีน ตามโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านวังฟ่อน สิทธิราษฎร์บํารุง โดยการร่วมมือกัน ๔ ภาคส่วนคือ ปกครองอำเภอสอง สภ.สอง โรงเรียนบ้านวังฟ่อน รพ.สต.บ้านวังฟ่อน เพื่อนำไปสู่การปลอดสารเสพติดภายในโรงเรียนสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด

 

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อังคาร•ที่ 18 •มีนาคม• 2014 เวลา 17:14 น.• )