วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ นักศึกษาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๔ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โครงการโลกสวยด้วยมือเรา ณ ชุมชนบ้านวังฟ่อน เนื่องจากป่าไม้ของเราได้ถูกทำลายขึ้นทุกวัน นักศึกษาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๔ มีจุดประสงค์ได้เล็งเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ใกล้เข้ามาขึ้นเรื่อย ๆ โดยการกระตุ้นให้คนในชุมชนรู้สึกรักผืนป่าของชุมชนบวกกับการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพื่อสร้างความสมดุลให้แก่ธรรมชาติ รายชื่อนักศึกษามีดังต่อไปนี้ ๑.นางสาวกมลชนก จิตพยัค ๒.นางสาวราณี พลวงศ์ษา ๓.นางสาววรรณิการ์ คำมา ๔.นางสาววาสนา ชุ่มใจ ๕.นางสาวนลินภรณ์ กาศแสวง ๖.นางสาววรรณิการ ธรรมลังกา ๗.นางสาวสุพรรณิกา สุริยะ ๘.นายดนัย ใจเย็น

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อาทิตย์•ที่ 12 •มกราคม• 2014 เวลา 15:19 น.• )