นครแห่งนี้ที่พักจิต เมืองพระลอแห่งนี้ที่พักใจ บุญญาสัยศิลปะไทย ฝากชื่อไว้ในแผ่นดิน เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ สวนศิลปกรรมธารตาดหมอก “นิทรรศการศิลปะ ป่าดง พงไพร เชื่อมฟ้าเชื่อมท้องถิ่น สู่เมือง” เลขที่ ๗๘ หมู่ ๕ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ กับการพรรณนาถึงแก่นศิลปะแบบธรรมชาติ เรียบง่ายแฝงไปด้วยความคมเหมือนลายเส้นที่ใช้สองมือวาดลงพื้นผิว เสียงบรรเลงจากสายธารที่ไหลไม่ขาดสาย โอบกอดด้วยขุนเขาและป่าไม้ ทำให้เกิดศิลปะในแผ่นดินนี้ ตรงนี้ อำเภอสอง

แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 07 กันยายน 2013 เวลา 16:06 น. )