วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง เป็นประธานงานส่งเสริมศิลธรรมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ ศาลาวัดทุ่งน้าว ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอสอง แจกทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่อยากจนในพื้นที่อำเภอสอง ณ ห้องประชุมอำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างหมู่บ้าน / ชุมชน อบรมเฝ้าระวัง พัฒนาแกนนำหมู่บ้าน / ชุมชนป้องกันยาเสพติด ณ ที่ว่าการอำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง ประธานเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ younth Day ณ เทศบาลตำบลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง ได้กล่าวรายงานต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ผู้เป็นประธานการประชุมเสวนาปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ( สุราชุมชน ) จังหวัดแพร่ ณ หอประชุมอำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะโรคไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ในวันเดียวกัน นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง เป็นประธานเปิดรณรงค์ไข้เลือดออก ณบ้านแม่แรม หมู่ ๑๒ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการหน้าบ้าน น่ามอง ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดลูกน้ำยุงลาย ณ อบต.ทุ่งน้าว ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ในวันเดียวกัน นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอเคลื่อนที่....อำเภอยิ้ม ณ วัดห้วยหม้าย ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•จันทร์•ที่ 30 •กันยายน• 2013 เวลา 15:01 น.• )