นายเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการใหม่ และบรรยาย หัวข้อ แรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจ และการบริหารจัดธุรกิจ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมพระลอ วิทยาลัยชุมชนแพร่ จังหวัดแพร่

นายเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีตานสลากข้าวหม้อ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีคณะศรัทธาประชาชนจำนวนมาก โดยในปีนี้ มีประชาชนนำ สลากข้าวหม้อ มาร่วมทำบุญ จำนวน ๒๗๐ หม้อมีพระสงฆ์จาก ๗ หัววัด เมตตามารับถวายตานสลากข้าวหม้อ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง จังหวัดแพร่

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อังคาร•ที่ 24 •กันยายน• 2013 เวลา 13:49 น.• )