เมื่อวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายสมพล พุ่มพวง กำนันตำบลหัวเมืองนำชาวบ้านวังฟ่อนพัฒนาพื้นที่ป่าปลูกใหม่ ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยได้มีการกำจัดวัชพืชและการบำรุงปุ๋ย

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 04 กันยายน 2013 เวลา 21:48 น. )