เมื่อวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายสมพล พุ่มพวง กำนันตำบลหัวเมืองนำชาวบ้านวังฟ่อนพัฒนาพื้นที่ป่าปลูกใหม่ ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยได้มีการกำจัดวัชพืชและการบำรุงปุ๋ย

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พุธ•ที่ 04 •กันยายน• 2013 เวลา 21:48 น.• )