วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายสมบัติ  เสนวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่ โดยมีนายสมพล  พุ่มพวง กำนันตำบลหัวเมือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดงาน

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อังคาร•ที่ 13 •สิงหาคม• 2013 เวลา 16:14 น.• )