นายเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร