วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ นายสมาน กองแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นำคณะกรรมการตรวจผลงานและตัดสินการประกวดคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ดีเด่นระดับอำเภอ ของบ้านวังฟ่อนหมู่ที่ ๒ ตัวแทนหมู่บ้านดีเด่น (A) ของตำบลหัวเมือง หา ๑ ใน ๘ ตำบลในอำเภอสอง เข้าไปแข่งขันระดับจังหวัดโดยมีเกณฑ์การประเมินในด้านอำนวยการ ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ด้านบริการพิธีการและต้อนรับ ผลรางวัลคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ดีเด่นระดับอำเภอจากการคัดเลือกมา ๕ หมู่บ้าน ผลการคัดเลือกมีดังนี้ ที่ ๑ บ้านคุ้ม, ที่ ๒ บ้านห้วยขอน, ที่ ๓ บ้านหล่ายห้วย ต.บ้านหนุน, ที่ ๔ บ้านทุ่งน้าว, ที่ ๕ บ้านวังฟ่อน

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•ศุกร์•ที่ 19 •กรกฏาคม• 2013 เวลา 11:46 น.• )