ช่วยส่งรูปภาพของท่านด้วยนะครับในแต่ละรุ่น

ปี 2506

 

ปี 2516

 

ปี 2518

 

ปี 2520

ปี 2522

 

ปี 2522

 

ปี 2523 ไม่รู้คุณครูธรรมรงค์ โลกคำลือ ยังจำได้หรือปล่าวหนอ

 

ปี 2524

 

ปี 2525

 

ปี 2526

 

ปี 2527

 

ปี 2528

 

ปี 2529

 

ปี 2529

 

ปี 2530

 

ปี 2532

 

ปี 2533

 

ปี 2534

 

ปี 2535

 

ปี 2536

 

ปี 2537

 

ปี 2538

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2012 เวลา 22:02 น. )