วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๖ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง เป็นประธานเปิดโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี ณ บ้านจัดสรร หมู่ ๑๒ ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มที่ป่าไม้ให้มีความสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในท้องถิ่นและชุมชน และผืนป่าต่าง ๆ เพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในด้านการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยจิตอาสา โดยชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าในทุกหนแห่ง ในวันเดียวกันนายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ กิ่งกาชาดอำเภอสอง เปิดรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๖ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอเคลื่อนที่ ( อำเภอยิ้ม ) และได้มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎร ณ วัดมัธทะ หมู่ ๕ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และในวันเดียวกันนายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๕๖ ณ เทศบาลตำบลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง ได้ออกตรวจหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แทนตำแหน่งที่ว่างของเขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

 

วันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๖ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ หอพระไตรปิฏก ณ. วัดมัทธะ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

 

วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๖ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง เป็นประธานเปิดโครงการหล่อเที่ยนและถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๖ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง เป็นประธานการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งปรจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ. หอประชุมอำเภอสอง จังหวัดแพร่

 

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง เป็นประธานเปิดโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี ณ. ศาลาเอนกประสงค์บ้านเด่นนางฟ้อน หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่

 

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง เป็นประธานเปิดโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี ณ. ป่าชุมชนแพะผักหวาน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•เสาร์•ที่ 27 •กรกฏาคม• 2013 เวลา 14:01 น.• )