ผมได้รู้จักและได้เป็นศิษย์ของอาจารย์ นคร บุญญาสัย ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่มัธยมเห็นการทำงานของอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นการเขียนป้าย เขียนรูปภาพต่าง ๆ และที่ประทับใจมากก็คือ การเขียนรูปสองมือ จึงทำให้ผมมีความสนใจงานด้านศิลปะด้านนี้มากขึ้น ซึ่งเดิมก็ชอบวาดรูปมาตั้งแต่เล็ก ๆ อยู่แล้ว หลังจากจบ ม. ๓ ผมก็ได้เรียนแกะสลักไม้กับอา ทวี วังสาคร ที่เชียงใหม่จนขาดความชำนาญจึงได้กลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิด ทราบข่าวว่าพี่วินัย (นาญ) ถึงการสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้าน ที่โรงเรียนสองพิทยาคม ของอาจารย์นครก็เลยถือโอกาสเข้าไปกราบคาราวะท่าน พอย่างก้าวถึงบริเวณพิพิธภัณฑ์เท่านั้น ผมก็ถึงกับตะลึงถึงความอลังการทั้งงานจิตกรรมและการจัดข้าวของเครื่องใช้ของโบราณต่างๆอีกมากมายทำให้ผมเกิดแนวความคิดได้หลายอย่างจากนั้นผมก็ได้ศึกษาศิลปะอย่างเอาจริงเอาจังมากขึ้น ทั้งจากตำรับตำราและจากการศึกษาดูงานของศิลปินรุ่นใหญ่หลาย ๆ ท่าน

พอในปี ๒๕๔๖ ผมก็ได้รับหนังสือเชิญจากอาจารย์ให้เข้าร่วมแสดงผลงาน “ปอยงานศิลป์แผนดินล้านนาครั้งที่ ๒” ณ สวนอาหารบ้านฝ้าย ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้พบกับ ดร.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ, ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และอาจารย์ฉลอง พินิจสุวรรณ ทำให้ผมดีใจมากและได้รับคำแนะนำที่ดีจากท่าน ไฟศิลป์ผมจึงครุกรุ่นมากขึ้น จากนั้นก็ได้ร่วมแสดงผลงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๖ ปี ผมเห็น ดร.ถวัลย์ สร้างบ้านดำนางแล ดร.เฉลิมชัย สร้างวัดร่องขุ่น อาจารย์ฉลอง สร้างหอศิลป์ไตยวนและอาจารย์วินัย ปราบริปู สร้างหอศิลป์ริมน่าน จึ้งได้เกิดความคิดที่จะสร้างบ้านให้เป็นหอศิลป์เล็กๆขึ้นมาเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของผู้คน เด็ก เยาวชนในท้องถิ่น ได้เกิดคำถามขึ้นมากมาย บางคนก็ถามว่านี่สร้างบ้านหรือสร้างวิหารบ้างก็ถามว่าเมื่อไหร่จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ผมก็ได้แต่ยิ้มเพราะไม่รู้จะตอบคำถามอย่างไรดี ก็ได้แต่ทุ่มเทเวลาทำงานให้เต็มที่เพื่อที่จะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่า “เฮือนคำแสน” แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่ให้ประโยชน์ด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและด้านสุนทรียภาพได้ไม่มากก็น้อยและขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนทุกท่านด้วยจิตคาราวะมา ณ โอกาสนี้ด้วย

อิทธิพล ปัญญาแฝง

เจ้าของและผู้จัดการเฮือนคำแสน

ประวัติศิลปิน

เกิด ๑๓ กันยายน ๒๕๐๘ จังหวัดแพร่ ที่อยู่ ๒๕๑ ม.๔ บ้านวังหลวง ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ๕๔๑๗๐ โทร  ๐๕๔-๖๔๗๑๖๖ ,๐๘๔-๖๑๑๕๐๗๔ การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น,ศึกษาศิลปะด้วยตนเอง ปัจจุบัน ศิลปินอิสระ สถานที่ทำงาน เฮือนคำแสน๒๕๑ ม.๔ บ้านวังหลวง ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ๕๔๑๗๐

ประวัติการแสดงผลงาน

๒๕๔๖ - นิทรรศการ”ปอยครูศิลป์แผ่นดินล้านนา” ครั้งที่ ๒ จังหวัดแพร่

๒๕๔๗ - นิทรรศการศิลปกรรม “ปอยศิลป์แผ่นดินล้านนา” ครั้งที่ ๓ ณ หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

- นิทรรศการศิลปกรรม “ต๋ามฮีต โตยฮอย สล่าเมือง” ณ หอศิลปวัฒนธรรม ม.เชียงใหม่

- นิทรรศการศิลปกรรม “ศิลปะบนลานดิน” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กทม.

- นิทรรศการศิลปกรรม “ฮอมปอยสล่าเมืองบ้านไม้คำ” ณ บ้านไม้คำ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ๒๕๔๘ - นิทรรศการศิลปกรรม “ปอยครูศิลป์แผ่นดินล้านนา” ครั้งที่ ๔ ณ หอศิลปวัฒนธรรมนคร ลำปาง จ.ลำปาง

- นิทรรศการศิลปกรรม “ต๋ามฮีต โตยฮอย สล่าเมือง” ครั้งที่ ๔ ณ หอศิลปวัฒนธรรม  ม.เชียงใหม่ ๒๕๔๙ - นิทรรศการศิลปกรรม “ปอยครูศิลป์แผ่นดินล้านนา” ครั้งที่ ๕ ณ หอศิลป์ริมน่าน จ.น่าน

- นิทรรศการศิลปกรรม “ต๋ามฮีต โตยฮอย สล่าเมือง” ครั้งที่ ๕ ณ หอศิลปวัฒนธรรม ม.เชียงใหม่

- นิทรรศการศิลปกรรม เฉลิมพระเกียรติและศิลปินแห่งชาติ ณ หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๕๕๐ - นิทรรศการศิลปกรรม “ปอยครูศิลป์แผ่นดินล้านนา” ครั้งที่ ๖ ณ หอศิลปวัฒนธรรม ม.เชียงใหม่

- นิทรรศการศิลปกรรม ๘๐ พรรษา ณ หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

- นิทรรศการศิลปกรรม “ฮอมศิลป์ถิ่นโกศัย เทิดไท้องค์ราชันย์” เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๐ พรรษา ณ พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่คุ้มเจ้าหลวง จ.แพร่ ๒๕๕๑ - นิทรรศการศิลปกรรม “ปอยครูศิลป์แผ่นดินล้านนา” ครั้งที่ ๗  ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

- นิทรรศการศิลปกรรม งานมหกรรมตลาดนัดศิลปะภาคเหนือ ๑๘ จังหวัด ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•จันทร์•ที่ 30 •มิถุนายน• 2014 เวลา 14:05 น.• )