วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น. นายวิชชา จิรภิญญกุล นายอำเภอสอง  เปิดโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พื้นที่ปลูกป่าของอำเภอสอง ณ ดงอาฮัก บ้านวังฟ่อน ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสถานที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นพื้นที่ป่าได้ถูกประชาชนถางปลูกพืชผลทางการเกษตรเป็นเวลานาน โครงการขอคืนผืนป่าจำนวน ๕ ไร่ รวมกับดงอาฮักซึ่งเป็นป่าชุมชนติดแม่น้ำยมเดิมอีก ๓๕ ไร่ โดยมีหน่วยงานราชการ และประชาชนร่วมกันปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา เป็นโครงการของนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ จัดโครงการประชาอาสา ปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องจากโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๘๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ว่า โครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และจะสิ้นสุดในปี ๒๕๕๙ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แล้ว ยังมุ่งหวังพลิกฟื้นผืนป่าให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง โดยปีนี้ตั้งเป้าหมายปลูกให้ได้ ๕ ล้านต้น ในพื้นที่ ๓๑,๘๖๔ ไร่ ใช้ประชาชนปลูกประมาณ ๑ แสนคน ทั้งนี้ เตรียมความพร้อมทั้งต้นกล้า และพื้นที่ปลูกไว้พร้อมแล้ว และจะเริ่มปลูกในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•จันทร์•ที่ 27 •พฤษภาคม• 2013 เวลา 14:19 น.• )