เนื่องในวาระครบรอบ ๙ ปีของกลุ่มคนสร้างศิลป์เมืองแพร่ จึงได้ถือโอกาสอันดีนี้จัดงานแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “คนสร้างศิลป์ ศิลป์สร้างเวียง ครั้งที่ ๑” ขึ้นมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ๙ ปีของการเดินทางอันยาวนานของวงการคนทำงานศิลปะในเมืองแพร่ ซึ่งการจัดงานนิทรรศการครั้งนี้ ทางกลุ่ม ฯ ได้ร่วมมือกับจินเจอร์เบรดเฮ้าท์ แกลเลอรี่ จัดงานนี้ขึ้นและหวังว่างานนิทรรศการเช่นนี้ จะมีการจัดเป็นประจำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี เพื่อเป็นแบบอย่างอันดีงามต่อสังคม เป็นแรงบันดาลใจต่อเยาวชน รวมถึงเพื่อเป็นการยกระดับวงการศิลปะในเมืองแพร่ให้กว้างขวาง และเป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อไปในอนาคต

โอกาสนี้ล้านนาแพร่ขอเชิญคนที่มีหัวใจรักงานศิลปะ เข้าร่วมเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย 'คนสร้างศิลป์ ศิลป์สร้างเวียง ครั้งที่ ๑" โดยกลุ่มคนสร้างศิลป์เมืองแพร่ ณ จินเจอร์เบรดเฮ้าท์ แกลเลอรี่ สี่แยกสถานีตำรวจภูธร จ.แพร่ ชมผลงานศิลปะแขนงต่างๆของกลุ่มคนสร้างศิลป์เมืองแพร่ จำนวนกว่า ๒๒ ท่าน และผลงานศิลปะกว่า ๕๐ ชิ้นผลงาน จนถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นผลงานของคนทำงานศิลปะจากทั่วจังหวัดแพร่ มาแสดงให้ชมฟรีครับ

โฉมหน้าและรายนามสมาชิกกลุ่มคนสร้างศิลป์เมืองแพร่ ที่เข้าร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย "คนสร้างศิลป์ ศิลป์สร้างเวียง ครั้งที่ 1" ณ จินเจอร์เบรดเฮ้าท์ แกลเลอรี่

# รูปภาพแถวบนจากซ้ายไปขวา นายอัมพร สารตา นายวรเวทย์ พรมมาลา (ที่ปรึกษากลุ่มคนสร้างศิลป์ฯ) นายจำนงค์ วังแก้ว นายนิรันดร์ ปัญญามูล (รองประธานกลุ่มคนสร้างศิลป์ฯ) นายสมคิด วัฒนศิลป์ (ที่ปรึกษากลุ่มคนสร้างศิลป์ฯ) นายอนุสรณ์ มงคลธรรม นายนคร บุญญาสัย (ที่ปรึกษากลุ่มคนสร้างศิลป์ฯ) นายวิทยา สุริยะ (ประธานกลุ่มคนสร้างศิลป์ฯ) นายประยุทธ มีทรัพย์ นายจิตติ วิรยะประสิทธิ์ นายวินัย จินะโสต

# รูปภาพแถวล่างจากซ้ายไปขวา นายฉัตรชัย รัตนวงศ์ นายสุภร พรินทรากุล (ที่ปรึกษากลุ่มคนสร้างศิลป์ฯ) นายอิทธิพล ปัญญาแฝง นายวรรณชัย ถิ่นทิพย์ นายสุรีชัย ศาสตร์นอก นายจักรัตน์ ครุธทิน (เลขานุการกลุ่มคนสร้างศิลป์ฯ) นายสุเมธ แก้วแย้ม นายฐิติกร วาสนะตระกูล นายกฤษดา วงศ์วาร นายธัชพงษ์ พัฒนสารินทร์ นายภัทรวงศ์ มัทรัพย์

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อังคาร•ที่ 21 •พฤษภาคม• 2013 เวลา 21:56 น.• )