นายเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดงานดนตรี "แพร่ล้านนา ซิมโฟนี่ออร์เคสตร้า"ซึ่งมีวงดุริยางค์ล้านนาออเคสตร้าของเมืองแพร่ ที่ระดมนักดนตรีทั้งผู้สูงอายุและเยาวชนจำนวน ๒๕๐ คน ขึ้นบรรเลง สะล้อ ซอ ซึง พร้อมเครื่องดนตรีสากลพร้อมกันและสอดแทรกด้วยการแสดงพื้นเมือง ๔ ภาค เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ ณ เวทีแสดงดนตรีบริเวณประตูชัย จังหวัดแพร่ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อเด็กด้วยโอกาสในจังหวัดแพร่" เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนให้แก่เด็กด้อยโอกาส โดยมีนายเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ลานอเนกประสงค์ กาดน้ำทอง จังหวัดแพร่

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อาทิตย์•ที่ 21 •เมษายน• 2013 เวลา 08:26 น.• )