ขอความอนุเคราะห์เรื่องประชาสัมพันธ์เพื่อการระดมทุนสำหรับค่าเช่าอาคารคริสตจักร‏ สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านนักกีฬา ซึ่งอยู่ใกล้กับตลาดนัด และ แหล่งมินิมาร์ทมากมาย และแหล่งชุมชนชั้นกลาง และมีแหล่งออกกำลังกายที่เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านนักกีฬา และมีสวนสาธารณะ ที่เต็มไปด้วยผู้คนพลุ่กพล่าน เป็นต้นสายของรถเมล์ 171 93 และรถสองแถวที่จะไปพัฒนาการ The Mall ราม และ The Mall บางกะปิ และไปตลาดมีน อยู่ระหว่าง ร.ร.มัทธยม ศรีพฤฒา และ ร.ร. สมโภชณ์กรุงอนุสรณ์และราคาของอาคารก็ถูกกว่าตัวอาคารเดิมมาก คือ เขาให้เช่าเดือนละ 9000 บาท / เดือน ค่ามัดจำ 3 เดือน ล่วงหน้า 1 เดือน รวมเป็น 36000 บาท ซึ่งสามารถแบ่งจ่ายเงินมัดจำดังนี้ ซึ่งเจ้าของสามารถให้ทำได้ดังนี้ เดือนแรก 16000 บาท (เราต้องการเงินมัดจำส่วนนี้ที่ต้องทำสัญญาภายในพฤหัสนี้ครับ)

  • เดือนที่สอง 12000 บาท
  • เดือนที่สาม 12000 บาท
  • เดือนที่สี่ 12000 บาท
  • เดือนที่ห้า 12000 บาท

เบอร์บัญชีธนาคารที่ท่านสามารถร่วมถวายเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าจะถูกประกาศออกไปดังนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ 136-227166-0 ชื่อบัญชี ชยพัฒน์ ดิษฐเจริญ Chayapat Ditjaroen โทร 0869971923

“ขอให้บรรดาผู้ที่รักเธอจงจำเริญ”

จาก...ศิษยาภิบาลคริสตจักรหัวใจพระคริสต์

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•เสาร์•ที่ 06 •เมษายน• 2013 เวลา 15:22 น.• )