สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวังฟ่อนวิทยา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนของโรงเรียน (เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.) ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๙ รับเด็กด้อยโอกาสทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงตอนปลาย มีนักเรียนสามเณร เข้าศึกษา ๙๑ รูป มีชาวม้งร่วมด้วย โดยทรงรับเข้าโครงการตามพระราชดำริ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านการศึกษา และความเป็นอยู่ เน้นสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และความพอเพียง มีปราชญ์ชาวบ้านมาสอนประดิษฐ์นกคุ้ม การตัดตุง สืบชะตา การเขียนจารธรรมบนใบลาน งานช่างสิบหมู่ ทำกระถางลดโลกร้อนจากขุยมะพร้าว ด้านอาชีพ สอนทำน้ำยาอเนกประสงค์ไม้กวาดดอกหญ้า ดอกไม้จันทน์, ส่วนผลการเรียนมีการพัฒนาดีขึ้น ทั้งส่งเสริมให้เข้าสอบนักธรรม-บาลี อย่างต่อเนื่อง โดยเข้าสอบ B-NET ซึ่งเป็นการวัดความรู้ทางพระพุทธศาสนาโดยตรง นอกจากนี้ ยังจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เช่น เปรียบเทียบอายุการเก็บพริกหยวกในหนังสือพิมพ์กับใบตอง พบว่าการเก็บในใบตองมีอายุการเก็บนานกว่า ส่วนต้นไม้ที่รดด้วยน้ำมนต์เจริญเติบโตดีกว่ารดน้ำในบ่อธรรมชาติเล็กน้อย เพื่อต่อยอดการศึกษาการเจริญเติบโตของต้นไม้จากการเปิดเพลงให้ฟัง, โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการปลูกผัก และเพาะเห็ดนางฟ้า ได้ผลผลิตพอเพียงมาประกอบภัตตาหารเพลร่วมกับอาหารอื่นที่ได้รับพระราชทาน นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลหนึ่งแสนครูดีจากครุสภา และสถานศึกษาแห่งกวีสงเคราะห์ ชุมชนและอบรมศีลธรรม และรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเหรียญเงิน ทั้งยังจัดงานบวชภาคฤดูร้อน และปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นประจำทุกปี

ภาพถ่ายจากครูสัจจา ใจกุม

ครูสัจจา ใจกุม

 

ภาพถ่ายโดยจารุพงศ ภูสุภา และภรรยา

 

ภาพถ่ายโดยกฤตพร ปวงกันคำ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จลงเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) ดร.สุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายสมบัติ เสนวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังฟ่อน คณะครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปรอรับเสด็จ ด้วยความภาคภูมิใจ

 

ภาพถ่ายโดย ณัฐปคัลภ์ จิตชู

 

ภาพจากเว็บไซต์

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•ศุกร์•ที่ 01 •มีนาคม• 2013 เวลา 09:38 น.• )