วัดมณีวรรณ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ เดิมชื่อว่า “วัดน้ำล้อม” หรือ “วัดป่าแมต” ที่เรียกชื่อว่า “วัดน้ำล้อม” ก็เนื่องจากตั้งอยู่ต่ำกว่าน้ำห้วยผาคำไหลท่วมทุกปี ศรัทธาประชาชนมีความลำบากในการเดินทางมาทำบุญ จึงได้ย้ายวัดมา ณ ที่ตั้งปัจจุบัน พ่ออินตา คนหลัก ได้บริจาคที่นาถวายให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ ตุเจ้ากันทาเป็นผู้เริ่มสร้างถวายร่วมกับพระอธิการศิริ (ตุ๊ลุงกุย อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีชุม และได้ตั้งชื่อว่า “วัดป่าแมต” ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น  “วัดมณีวรรณ” สิ่งปลูกสร้างและถาวรวัตถุมีอุโบสถ กุฏิ ศาลาการเปรียญ หอไตร หอกลอง พระเจดีย์ ลำดับเจ้าอาวาส ๑.หลวงพ่ออ้น (มหาวรรณ), ๒.หลวงพ่อจ๋อย, ๓.หลวงพ่อศิริ สิริโย, ๔.พ่อบุญยืน, ๕.พระสุเนตร (คดีโลก), ๖.พระบุญปั้น ปนฺนภาโร (จันตาคำ) พ.ศ.๒๕๐๘ – ๒๕๓๒, ๗.พระอธิการน้อย จนฺทวํโส พ.ศ. ๒๕๓๒ – จนถึงปัจจุบัน

วัดมณีวรรณ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ บ้านมณีวรรณ หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙ เขตวิสูงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๔๙๐ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๘๗ ตารางวา มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดเลขที่ ๔๐๓๙๖

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อาทิตย์•ที่ 17 •กุมภาพันธ์• 2013 เวลา 22:02 น.• )