วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ นายวิชชา จิรภิญากุล นายอำเภอสอง ประธานรับไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๕๖ "เมืองแพร่เกมส์" จากจังหวัดแพร่ บริเวณหน้าโรงเรียนสองพิทยาคม และส่งมอบไฟพระฤกษ์ให้กำนัน นายก อบต.และนายกเทศบาลเพื่อวิ่งตามเส้นทางในตำบลต่างๆในพื้นที่อำเภอสอง