ทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังฟ่อน (สิทธิราษฏร์บำรุง) ระดับมัธยม

 

คุณครูหทัยชนก  ปวงกันคำ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังฟ่อน (สิทธิราษฏร์บำรุง)

 

นายรามิน  พันธ์เลิศวิถี (บินลาดิน) นักข่าวภาคสนามบ้านวังฟ่อน สังกัดอนามัยและตำรวจบ้าน

 

ครูวินัย จินะโสต ครูอาสาสมัคร ประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านแม่พร้าว ดูแลเรื่องชนเผ่าในอำเภอสอง

นายสิงคาร แนวนัน ประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมหมู่บ้าน และประชาสัมพันธ์บ้านวังฟ่อนหมู่ที่ 7

 


นายวิทยา ใจกุม ประชาสัมพันธ์บ้านวังฟ่อนหมู่ที่ 2

 

นายพจนากรณ์ ใจเอิบ ประชาสัมพันธ์บ้านวังฟ่อนหมู่ที่ 12

 

นายรามิน  พันธ์เลิศวิถี ประชาสัมพันธ์บ้านวังฟ่อนหมู่ที่ 11

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•ศุกร์•ที่ 09 •กันยายน• 2011 เวลา 23:02 น.• )