ไม่ปรากฏหลักฐานว่าชุมชนบ้านหนุนเหนือได้ก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ผู้คนในชุมชนเชื่อว่าเกิดขึ้นมาพร้อม ๆ กับเวียงสรองในตำนานพระลอ จากที่ชุมชนริมฝั่งน้ำมีการขยายจำนวนประชากรและการย้ายเข้ามาอยู่ใหม่จากชุมชนในเวียงแพร่ จากคำพูดของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ล่วงลับไปแล้วตอนยังมีชีวิตอยู่กล่าวว่าไม่สามารถบอกได้เลยว่าชุมชนแห่งนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ โดยเฉพาะวัดหนุนใต้เดิมอยู่ใกล้ริมน้ำประสบกับสายน้ำที่เปลี่ยนทิศเข้ามาใกล้วัดมากขึ้นพอเจออุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ทำให้อุโบสถเดิมถล่มทำให้พระประธานแตกหักไม่สามารถบูรณะได้ ยังมีศิลาจารึกที่ยังอยู่ แต่ถูกประชาชนได้นำมากั้นน้ำที่นาและทำตกลงแม่น้ำศูนย์หายไป ที่เหลือปรากฏมีพระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ ศาลาการเปรียญวัดหนุนใต้เดิม ประชาชนได้อันเชิญประดิษฐานไว้ที่เจดีย์วัดหนุนใต้ปัจจุบัน ส่วนพื้นที่เดิมนั้นเป็นป่าสักไปแล้ว วัดหนุนใต้สร้างขึ้นใหม่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ หลังจากไปฟ้าและปะปาเข้าหมู่บ้าน ๓ ปี และได้รับการอุปถัมภ์จากศัทธาประชาชนบ้านหนุนใต้มาโดยตลอด

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•เสาร์•ที่ 15 •ธันวาคม• 2012 เวลา 08:42 น.• )