“เพลงเป็นเสียงและสื่อภาษาที่มนุษย์เราได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อขับกล่อม ตอบโต้ถึงความรู้สึกนึกคิด รัก ชอบ น้อยใจ ยากไร้ ต้อยต่ำ รำพึง รำพันถึงชีวิตต่าง ๆ นานา แทนความรู้สึก ของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นการประทับใจบุคคล ประทับใจสถานที่ ยากที่จะลืมเลือนได้ก็ปล่อยหัวใจลงในบทกลอน ถ่ายทอดเป็นบทเพลงขับกล่อมบรรเลงขับขานแทนความรู้สึกให้รู้สึกถึงแก่นสารในความหมายของคำว่าเพลง” คำกล่าวของวิรัช งามสุข เจ้าของอุทยานเพลงบ้านมนต์รักลูกทุ่ง กว่า ๑๗ ปี กับบ้านที่เจ้าของที่รักและชื่นชอบเสียงเพลงลูกทุ่งมากมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก หลงใหลในเพลงลูกทุ่งต้องการสะสมเทปเพลง, แผ่นเสียง, เครื่องเสียงโบราณ และเครื่องมือเครื่องใช้ของคนสมัยก่อน สะสมหนังสือเพลงตั้งแต่ราคา ๒ บาท กว่า ๒๐๐ เล่ม เทปเพลงมากกว่า ๖๐๐ ม้วน แผ่นเสียงครบทุกแนวเพลงกว่า ๑๐,๐๐๐ แผ่น วิทยุทรานซิสเตอร์ประมาณ ๖๐ เครื่อง ฯ จึงก่อตั้งอุทยานเพลงบ้านมนต์รักลูกทุ่งหลังแรกของประเทศไทยในปี ๒๕๓๘ เป็นที่สนใจของสื่อระดับประเทศเช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ข่าวสด ITV (สมัยนั้น) ช่อง ๕ และครูเพลงระดับประเทศอีกหลายท่าน รางวัลแห่งความภาคภูมิอาทิ คนดีศรีเมืองแพร่ งานถ้าไม่เกิดจากใจก่อนคงไม่ยั่งยืน วิรัช งามสุข เกิดวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๐๗ ณ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ปัจจุบันเป็นเขยแพร่ ณ บ้านเลขที่ ๑๐๗/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทร ๐๘-๙๕๕๓-๒๒๖๓ (ที่ตั้งอุทยานเพลง) อาชีพพนักงานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแพร่ ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๑-๑๖๗๗ งานสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดขึ้นมาได้ง่าย ๆ ยิ่งการรักษาไว้คนชนรุ่นหลังได้ศึกษายิ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ขอเป็นกำลังใจให้พี่รักษาความดีนี้ต่อไปครับ

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พฤหัสบดี•ที่ 25 •มิถุนายน• 2015 เวลา 16:24 น.• )