สารรักษ์หัวใจตอนที่ ๙ ยาละลายลิ่มเลือด [warfarin] สำหรับท่านที่ได้รับการใส่ลิ้นหัวใจเทียมชนิดโลหะหรือลูกบอล จะต้องทานยาละลายลิ่มเลือด [warfarin] ตลอดชีวิต เนื่องจากลิ้นเทียม ถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย ระบบเลือดจะสร้างลิ่มเลือดมาห่อหุ้มไว้ซึ่งมีผลให้ลิ้นหัวใจเทียมทำงานไม่ดีและอาจถูกอุดตันจากลิ่มเลือดกะทันหันถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย มีข้อดีของยาละลายลิ่มเลือด [warfarin] คือ ใช้ในผู้ป่วยใส่ลิ้นหัวใจเทียมดังกล่าวแล้ว ยังถูกใช้กับผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นพลิ้วผิดจังหวะชนิด Atrial fibrillation ซึ่งมีผลทำให้เกิดลิ่มเลือดตกตะกอนในห้องหัวใจได้ ผลร้ายคือถ้าลิ่มเลือดนี้กระเด็นออกจากหัวใจไปอุดตันลิ้นหัวใจ อุดตันหลอดเลือดหัวใจจะทำให้เสียชีวิตกะทันหันได้ หรือไปอุดตันเส้นเลือดสมอง ทำให้เกิดสมองบวมและเป็น กะทันหันได้

มีข้อเสียคือ อาจทำให้ตกเลือดง่าย รอยช้ำตามแขนขาได้ ปัสสาวะเป็นเลือด ถ่ายเป็นเลือด หรือเลือดออกในสมองได้จนถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้นผู้ป่วยท่านใดที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่ จะต้องระมัดระวังตัวไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ จะไปผ่าตัดหรือถอนฟัน หรือไปรับการรักษา หรือใช้ยาใดที่รักษาโรคอื่นๆที่ไม่ใช้โรคหัวใจ จะต้องบอกแพทย์, ทันตแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนเสมอว่าท่านทานยาละลายลิ่มเลือดที่ชื่อ วาร์ฟาริน [warfarin] อยู่ และจะต้องทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด และต้องมาตามนัดตรวจของแพทย์เสมอ เพื่อเจาะเลือดดูค่าการละลายเลือด [PT; INR] ไม่ให้มากเกินไปเพื่อไม่เลือดออก และไม่ให้น้อยไปจนเกิดลิ่มเลือด ซึ่งค่าการละลายลิ่มเลือดส่วนใหญ่ที่แพทย์ต้องการคือค่า PT;INR สูงประมาณ 2-3 เท่าของคนปกติ ในบางรายต้องการให้สูงประมาณ 2.5-3.5 เท่าของคนปกติ ซึ่งจะรู้ได้ด้วยการเจาะเลือดตรวจเท่านั้น นอกจากนี้ถ้าท่านมีรอยฟกช้ำตามแขนขา ที่เกิดขึ้นมาเอง หรือมีเลือดออกผิดปกติที่ใด ต้องมาพบแพทย์ก่อนวันนัดตรวจทันที เพื่อเจาะเลือดตรวจค่าการละลายลิ่มเลือดว่าเกินกว่าปกติหรือไม่ ไม่ต้องรอให้ถึงวันนัดตรวจเดิม เพราะอาจจะตกเลือดมากจนช็อค หรือเลือดออกในสมองจนเสียชีวิตได้

นายแพทย์มงคล มะระประเสริฐศักดิ์  อายุรแพทย์โรคหัวใจ ร.พ.แพร่

ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ขาดแคลนให้ไปรับการผ่าตัด

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อาทิตย์•ที่ 02 •กันยายน• 2012 เวลา 19:45 น.• )