วัดศรีมูลเรืองนำสร้างโดยพระอธิการวัลลภ(ตุ้ย) ผิวละออ ฉายา เขมงฺกโร ได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก จ่าสิบตรี ศรีมูล นางคำแปง คงชนะ (ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “ศรีมูลเรือง”) วัดศรีมูลเรืองตั้งอยู่เลขที่ ๓๗๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สังกัดสงฆ์คณะมหานิกาย ทิศเหนือติดกับโรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง ทิศใต้ติดกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกติดกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกติดกับทางหลวงสายวังซ้าย มีพื้นที่ทั้งหมด ๓ ไร่ ๕๕ วา ตามหนังสือ น.ส.๓ก. เลขที่ ๑๓ ที่ธรณีสงฆ์แปลงที่ ๒ เนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๖๐ วา ตามหนังสือสำคัญ น.ส.๓ก. เลขที่ ๑๙๕๙ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•ศุกร์•ที่ 03 •สิงหาคม• 2012 เวลา 23:52 น.• )