วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ นาย วิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง มอบทุนแก่นักเรียน ๑๓ ทุนตามโครงการกาชาดร่วมใจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๕ ในที่ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 02 สิงหาคม 2012 เวลา 09:20 น. )