เผ่าตองเหลือง(มลาบรี) บ้านท่าวะ  ต.สะเอียบ อ.สองจ.แพร่
เผ่าตองเหลือง(มลาบรี) บ้านท่าวะ ได้อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ป่า ต.สะเอียบ อ.สองจ.แพร่ โดยส่วนใหญ่ได้อพยพมาจากบ้านห้วยหยวก จ.น่าน มารับจ้างทำไร่ข้าวโพดกับนายจ้างบ้านท่าวะและพื้นที่ใกล้เคียง เกือบ ๒๐ ปี อยู่ตามป่าหรือนอนที่ไร่ของนายจ้าง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐มาอยู่จำนวนมากถึง๑๖ครอบครัว ประมาณ ๔๘ คน โดยมาอยู่ในบริเวณไร่ของนายอนัน  ปันจา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่าวะหมู่ ๘ในพื้นที่ประมาณ ๕ ไร่  จากการสอบถามชนเผ่าที่รับจ้างอยู่กับนายจ้างทราบว่าได้รับค่าจ้างปีละ๖,๐๐๐- ๗,๐๐๐ บาทต่อครอบครัว โดยทยอยจ่ายครั้งละ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นค่าจ้างที่ถูกมาก ซึ่งในแต่ละปีนายจ้างได้กำไรจากการทำไร่ข้าวโพดถึง  ๑-๒แสนบาท

 

เมื่อถูกเอารัดเอาเปรียบมากเข้าจนทนไม่ไหว เขาจึงหนีไปสู่อิสระภาพ
เมื่อปี๒๕๕๑หลังจากที่พระเทพฯเสด็จบ้านท่าวะได้มีหน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยเหลือชนเผ่าตองเหลือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียนบ้านท่าวะ รับเด็กนักเรียนในโรงเรียนกินนอน จำนวน ๙ คน  หน่วยจัดการและฟื้นฟูป่าไม้ มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด  อบต.สะเอียบสร้างบ้านเทิดไท้๘๐พรรษา จำนวน ๑ หลัง สร้างห้องน้ำ ๕ ห้อง มีบ่อเลี้ยงปลา โรงเรือนเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่  ศูนย์พัฒนาสังคมที่ ๓๙ แพร่ สร้างศูนย์เรียนรู้ชนเผ่า ๑ หลัง  กศน.อำเภอสอง สนับสนุนงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาทจัดการเรียนรู้การเกษตรเพื่อการยังชีพ สอนการปลูกพืช ผักสวนครัว การเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดยมีครูวินัย เป็นผู้ประสานงาน
เมื่อวันนที่๑๕ ก.ย.๕๓ ที่ผ่านมาได้มีการประชุมหารือเพื่อจัดตั้งศูนย์ เรียนรู้ชนเผ่าตองเหลืองบ้านท่าวะ  ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ณ ศูนย์ประสานงานชนเผ่า(หน่วยฟื้นฟูป่าไม้)บ้านท่าวะ โดยมีรองผู้ว่าราชการฯแพร่ นายอำเภอสอง หัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมเพื่อการวางแผนให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้นต่อไป......                      
..ครูดอยแม่พร้าว
ผู้รายงาน

 

 

ภาพชาวตองเหลือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ Download

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•ศุกร์•ที่ 29 •มิถุนายน• 2012 เวลา 21:42 น.• )